תאריך עדכון אחרון: 12/08/2021

כללי:

ברוכים הבאים לאתר jupiter.co.il (להלן: “האתר”) המופעל על ידי עורך דין אור אלישיב (להלן: “הנהלת האתר”, “אנו” וכיו”ב).

מטרתם של תנאי שימוש אלה (להלן: “תנאי השימוש” )הינם להסדיר את השימוש שלך, גולש המשתמש באתר (להלן: “אתה”, “המשתמש”, “לך”, “שלך”, וכיו”ב), באתר זה.

תנאי השימוש עושים שימוש בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.

בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה והתכנים השונים המוצעים לקהל המשתמשים עשויים להשתנות מעת לעת.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים. תנאי השימוש אשר יחולו על משתמש יהיו תנאי השימוש אשר היו מפורסמים באתר בעת ביקורו האחרון באתר.

אחריות מקצועית:

ראשית יצויין כי האתר מספק מידע בלבד. אין באף אחד מתכני האתר, ו/או הכתוב באתר, משום מתן יעוץ כזה או אחר ובפרט אין בהם משום מתן יעוץ משפטי כזה או אחר ובוודאי אינו מהווה תחליף ליעוץ מכל סוג שהוא ובפרט אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי. כל המסתמך על הכתוב באתר ו/או על כל תוכן המופק ממנו עושה זאת על אחריותו המלאה.

האתר מספק מסמכים והסכמים המופקים באמצעות מחוללים מסמכים דיגיטאליים במגוון תחומים. על אף שהנהלת האתר עושה מאמצים רבים על מנת לספק מסמכים מעודכנים ובאיכות מקצועית גבוהה, אין לראות בהם מתן יעוץ משפטי ו/או מתן שירות משפטי כזה או אחר. כל המסתמך על הכתוב באתר עושה זאת על אחריותו המלאה.

הכתוב והמוצג באתר אינו מתיימר למצות את מכלול המקרים והנסיבות. ההיפך הוא הנכון, בכתיבת תוכן האתר הונחו הנחות רבות אשר נכונות לקבוצת מקרים כלליים בלבד, ועל כן בכל מקום שבו נדרש מענה פרטני בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של המקרה ו/או בכל מקום שבו ברצונך להנות מאחריות מקצועית, אנו מפצירים בך להעזר בשירותיו של עורך דין.

המידע שלך

הנהלת האתר משתמשת באמצעי אבטחה טכנולוגיים על מנת לאבטח את המידע שלך. עם זאת אתה מודע לכך שהאתר ומאגרי המידע שלו אינם חסינים מפני התקפות סייבר ומפני גניבת ו/או דליפת מידע, ואתה משחרר בזה אתר הנהלת האתר מכל אחריות בגין אירועים כאמור ומוותר על כל טענה כנגד הנהלת האתר באשר לאירועים כאמור ו/או באשר לכל נזק העלול להיגרם בגינם באופן ישיר או עקיף.

המידע שלך ישמר אצל הנהלת האתר ולא יועבר לגורמים שלישיים וזאת מלבד מקרים ספציפיים המצויינים תחת תנאי שימוש אלו.

אתה מסכים לכך שהמידע שלך ישמש לצרכים שיווקיים של האתר, לרבות שליחת אימיילים פרסומיים, הצעות, פרסום של גורמים שלישיים וכיו”ב.

בשום מקרה האתר לא יעביר פרטים מזהים שלך, אלא על פי אישורך או כפי הנדרש על פי חוק.

בהרשמתך לאתר אתה מצהיר כי הפרטים שמילאת הם פרטיך האישיים והם פרטים מלאים ומדייקים. חל איסור מוחלט על התחזות ו/או הרשמה בשם אדם אחר.

תקלות

הנהלת האתר עושה מאמצים על מנת שהאתר יפעל ללא תקלות ו/או באגים, אך אין אנו יכולים להתחייב שתקלות אלו לא יקרו ושהאתר יהיה זמין לך בכל עת ועל כן לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות או בשל הורדת האתר. אתה משחרר בזה את הנהלת האתר ומוותר בזה על כל טענה באשר לאירועים כאמור ו/או באשר לכל נזק העלול להגרם בעקבותיהם באופן ישיר או עקיף. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו הפרעות בזמינות האתר בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג’ או אחרים.

כשירות לשימוש:

מי שרשאי להשתמש באתר ו/או לבצע רכישות באתר חייב לענות על כל תנאי הכשירות הבאים:

  • אזרח ישראלי בעל תעודת זהות ישראלית בתוקף המתגורר בישראל ובעל כתובת מגורים עדכנית בישראל -או- תאגיד משפטי פעיל שהתאגד בישראל;
  • בן 18 שנים לפחות, כשיר משפטית על פי דין ושלא מונה לו אפוטרופוס;
  • בעל כתובת אימייל פעילה;
  • בעל כתובת פיזית עדכנית בישראל לקבלת הודעות.

בשימושך באתר אתה מצהיר כי אתה עונה על כל ההגדרות המנויות לעיל. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות ולא תהיה מחוייבת כלפי אף אדם או גוף אשר אינו עונה על אחת או יותר מההגדרות לעיל.

השימוש המותר באתר ו/או בתכניו הוא פרטי בלבד, וכל שימוש מסחרי באתר ו/או בתכניו הינו אסור.

אם אתה מנוי לשירות באתר אתה מתחייב להשתמש במנוי בכפוף להגבלות ולתנאי המנוי הספציפי שרכשת כפי שהופיעו בעת הרכישה, וזאת בנוסף לתנאי שימוש אלו.

השימוש שלך באתר יעשה רק למטרות חוקיות ובהתאם ובכפוף לכל דין. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות, ואתה משחרר בזה את הנהלת האתר מכל אחריות באשר לשימוש שאינו עולה בקנה אחד עם דרישה זו.

רכישת שירותים באתר

השירותים שנרכשו באתר הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. כל שימוש שאינו נעשה על ידי האדם או הגוף שרכש אותו הינו אסור, והוא חורג מהשימוש המותר במסגרת הרכישה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לחסום שימוש של משתמש המפר הוראה זו. כמו כן הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחייב משתמש בחיוב נוסף בגין השימוש החורג שביצע במסגרת הרכישה ואתה מסכים בזאת מראש לביצוע כל חיוב כאמור.

התשלום עבור השירותים הניתנים באתר נקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר כפי שמפורסם באתר מעת לעת. לאחר רכישת שירותים באתר לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי חלקי או מלא לאחר הרכישה ו/או השימוש בו. כמו כן, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תעריפי חיוב בכל מועד שתבחר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

מדיניות ביטולים
לידיעת המשתמש, השירות באתר עונה להגדרת “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995, ועל כן לפי סעיף 6(א)(7) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, לא ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר.
כמו כן הצרכן מודע לכך כי בכל המוצרים באתר השירות עתיד להנתן לכל המאוחר יום עסקים אחד לאחר ביצוע העסקה ולכן על פי סעיף 14ג(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, לא ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר.  

קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות המסמכים המופקים ממנו על כל צורותיהם, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם להנהלת האתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של הנהלת האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאת הנהלת האתר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד את המסמכים המופקים באמצעות האתר, פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר ללא קבלת אישור כתוב מראש. על אף האמור עריכת מסמך שהופק במסגרת האתר ע”י בעל המנוי (ועל ידו בלבד) לשימוש פרטי ולצורך שלשמו הופק המסמך מלכתחילה הינו שימוש מותר.

קבלת מסמך משפטי או שאינו משפטי שהופק במסגרת רכישת שירות באתר מעניקה לבעל המנוי זיכיון שימוש בתוכן המסמך כפי שהופק, לצרכיו הפרטיים בלבד, וכל שימוש מסחרי במסמך ו/או שימוש על ידי אחר מוחרג במסגרת הרישיון. קבלת מסמך כאמור אינה מעניקה לבעל המנוי כל בעלות ו/או זכויות יוצרים במסמך ו/או בכל חלק ממנו ו/או מתוכנו.

אחריות:

הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש ו/או השימוש השגוי באתר ו/או במוצר ו/או שירות ו/או הסתמכות על מידע ו/או תוכן המוצג ו/או המופק באמצעות האתר מבלי להתייעץ עם עורך דין, לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על המשתמש חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש באתר ו/או במוצר ו/או שירות, ובכל מקרה לא תהא חייבת הנהלת האתר בסכום העולה על הסכום ששולם, אם שולם, ע”י המשתמש להנהלת האתר ב-12 החודשים שקדמו ליום שבו נודע להנהלת האתר לראשונה על העלאת הטענה כלפיה.

במידה ותפר את תנאי השימוש של האתר, תהיה הנהלת האתר זכאית לחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך וככל שהחוק מתיר זאת. הנך מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבד רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט) עקב הפרה שלך את תנאי השימוש. כמו כן,  הנך  מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל טענה לנזק, תביעה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתוכן שהועלה על ידיך לאתר והודעות שנשלחו על ידך במסגרתו.

סמכות שיפוט:

בכל מקרה של חילוקי דעות בין הנהלת האתר לבינך, הצדדים יעשו כל מאמץ על מנת להסדיר את חילוקי הדעות ביניהם בדרכי נועם ומבלי לערב ערכאות משפטיות. אם על אף השקעת מאמצים אלו ע”י הצדדים לא יעלה בידם כדי להסדיר את חילוקי הדעות ביניהם, יפנו הצדדים לבורר אשר יהיה בעל ניסיון בתחום הסחר האינטרנטי ואשר ימונה בהסכמה הדדית ביניהם. אם לא יגיע הצדדים לידי הסכמה ביניהם ימונה בורר כאמור ע”י לשכת עורכי הדין. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר ינמק את פסק דינו ולא תנתן עליו רשות ערעור. פסקה זו תשב כהסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין על פי חוק הבוררות, תשכ”ח-1968. בכל מקרה שמכל סיבה שהיא יהיו מנועים הצדדים מלנהל את הסכסוך באמצעות בורר כאמור, יהיה בית המשפט בתל אביב-יפו, בית המספט המוסמך הבלעדי לדון בסכסוך.

רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

המחאה

המשתמש אינו רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לאחר ו/או לסחור בהם בכל דרך. הנהלת האתר רשאית להמחות הסכם זה לאחר ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל כך.

פרשנות:

תנאי שימוש אלו, ובמקרה של משתמש שהוא גם מנוי לאתר – גם התנאים הספצפיים שהוצגו לו בעת רכישת המנוי –  מאגדים בתוכם את מכלול כל ההסכמות בין הצדדים. לא יהא תוקף לכל הסכמה אחרת בין הצדדים בין שנערכה בכתב ובין שבעל פה, אלא אם נאמר בה במפורש ובכתב שהיא תקפה על אף הוראות תנאי שימוש אלו.

הכותרות הניתנות לסעיפים נוספו לשם הנוחות בלבד ואין להקיש מהן על פרשנות ההסכם. בכל מקום תחת תנאי שימוש אלו בהם נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה ולהיפך. בכל מקום תחת תנאי שימוש אלו בהם נעשה שימוש בלשון יחיד או בלשון רבים, וטבעם של הדברים הם כי השימוש יהא מתאים גם ללשון שלא נעשה בה שימוש (יחיד או רבים) תהא הכוונה גם לשון שלא נעשה בה שימוש.

ויתורה של הנהלת האתר על אכיפת אילו מסעיפי תנאי השימוש, ו/או פשרה שהגיע אליה עם משתמש ו/או שיהוי בהעלאת טענה, לא תתפרש כויתור על אילו מזכויותיה לסעדים העולים מהפרה של המשתמש את הוראות תנאי השימוש.

בשימושך באתר אתה מסכים באופן בלתי חוזר לתנאי שימוש אלו במלואם וללא תנאי או סייג.