רשלנות רפואית היא סוג של תביעת רשלנות, שמשויכת לענף דיני הנזיקין.

כדי שנקום עילת רשלנות נזיקית, יש להוכיח מספר תנאים בסיסיים:

יש להוכיח התרשלות; נזק שהתרחש; וקשר סיבתי – עובדתי ומשפטי – בין ההתרשלות לנזק. כמו כן, יש להוכיח שגורם הנזק חב בחובת זהירות כלפי מי שכלפיו בוצעה העוולה, ושחובה זו הופרה.

רשלנות יכולה להופיע במספר תחומים, וביניהם, רשלנות רפואית.

מהי רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית היא סוג מסוים של תביעת רשלנות נזיקית, כאשר הרופא, בית החולים או שניהם גם יחד מואשמים ברשלנות.

הואיל והתרשלות נבחנת בצורה אובייקטיבית, כדי להקים רשלנות רפואית יהיה להוכיח שהרופא סטה מהתנהגותו של אדם סביר באותן הנסיבות. יהיה להוכיח שהרופא הפר חובת זהירות שחב כלפי הניזוק, שההתרשלות גרמה לנזק, ושהיה קשר בין התרשלות הרופא לנזק שנגרם.

יצוין שהנזק עשוי להיות הן פיזי והן נפשי- אם כי נזק נפשי יהיה קשה יותר, לפעמים, להוכיח.

מקרה פרטני של רשלנות רפואית, הוא רשלנות רפואית בהריון. רשלנות רפואית בהריון תקום מקום שאיש המקצוע התרשל בטיפול במהלך ההיריון וגרם בכך נזק.

למשל, כאשר לא יידע את ההורים בדבר מום במהלך ההיריון; כאשר לא נעשו או לא הומלץ על בדיקות הכרחיות שצורכן נתגלה במהלך ההיריון;

שמעקב ההיריון לא היה מקיף או דיו או השמיט חלקים חשובים; וכאשר כתוצאה מכך נגרם נזק ממשי לאם, לתינוק, או לכל ניזוק פוטנציאלי אחר.

יצוין שייתכנו בהם הרשלנות, הנזיקית בעיקרה, תיהפך פלילית- אם הנזקים שנגרמו היו חמורים מאוד או אם הגיעו לכדי המתה.

סוגי תביעות רשלנות

כאשר רוצים להגיש תביעה רפואית, יש לדעת שישנם מספר סוגי תביעות ויש להתאימם למקרה הספציפי. תביעה בסדר דין מהיר ותביעה בסדר דין מקוצר תהיינה בדרך כלל תביעות קצרות, פשוטות ומהירות.

בסדר דין מהיר תידון תביעה שהסעד המבוקש בגינה לא יעלה על 75,000 ₪. בנוסף, ישנן תביעות קטנות, בהן ההליך יהיה מעט פחות רשמי והסעד המבוקש בגינן לא יעלה על 34,000 ₪.

ישנן תובענות ייצוגיות, במסגרתן תובע אחד בשם קבוצה גדולה. 

הדין האזרחי השיורי דורש הגשת כתב תביעה לביהמ”ש, כאשר תביעות עד 2.5 מיליון ₪ יוגשו לביהמ”ש השלום, ולמעלה מכך, לביהמ”ש מחוזי.

האם ניתן להגיש תביעה באופן מקוון?

תביעות קטנות ניתן להגיש באופן עצמאי ומקוון, באמצעות מערכת “נט המשפט“. תביעות גדולות יותר, יוגשו באמצעות עו”ד.

מעבר לכך שעו”ד הוא המוסמך להגישן לביהמ”ש, התועלת בהסתייעות עו”ד משמעותית מאוד להגדלת סיכויי קבלת התביעה. בתביעות רשלנות רפואית, דוגמת רשלנות רפואית בהריון, יש להגיש הוכחות, חוות דעת ומסמכים שונים.

כדי למקסם את סיכוי קבלת התביעה, חשוב להיעזר בשירותי עו”ד שמומחה בתחום.

לסיכום, כדי להגיש תביעת רשלנות רפואית יש לבחון את הנסיבות ולהתאים את גובה הסעד המבוקש להליך ולערכאה הנכונים, כאשר תביעות קטנות ניתן להגיש באופן עצמאי ומקוון, וגדולות יותר ידרשו יצירת קשר עם עו”ד מומחה.