ברוב המקרים, הסיבה לפירוק חברות נובעת ממצב של חדלות פירעון ואי יכולת לעמוד בהחזר החובות של החברה כלפי עובדים, ספקים, רשויות המס או נושים. אולם, ישנם מקרים בהם קיימת עילה אחרת לפירוק חברה וזאת לצורך ביצוע שינויים במבנה האחזקות שלה, מה שמצריך הפסקת פעילות. חברה שאינה פעילה מבחינה עסקית, אינה מצדיקה את המשך קיומה וזאת בשל הצורך לשלם אגרות שנתיות ולהציג דו”חות שנתיים. במצבים אלו, הפתרון הינו הליך פירוק מרצון של חברה במהלכו חברה שאינה פעילה מתפרקת וחובותיה מול רשם החברות מתבטלים בהתאם להוראות חוק.

פירוק חברה מרצון – באילו מקרים?

פירוק חברה מרצון הינו הליך ייחודי במובן שמדובר במהלך רצוני שאינו כולל התערבות של בתי משפט. כאשר חברה הינה בעלת יכולת פירעון ואין לה נושים, הרי שהליך הפירוק הינו מהיר ופשוט באופן יחסי. פירוק מרצון של חברה יכול להתבצע בגין אחת מהסיבות הללו: תקופת קיומה על פי התקנון הסתיימה, התקבלה בחברה החלטה מיוחדת על פירוק מרצון או שהחברה החליטה שבשל חביותיה היא אינה יכולה להמשיך ולנהל את עסקיה ומן הראוי שתתפרק. פקודת החברות מציגה שני מסלולים של פירוק מרצון של חברה: האחד הוא על ידי בעלי המניות בחברה והשני על ידי נושים של החברה.

חמישה צעדים לפירוק חברה מרצון

לפניכם חמשת השלבים הפשוטים לפירוק חברה מרצון:

  • הגשת תצהיר לגבי כושר פירעון לרשם החברות – הגשת תצהיר חתום על ידי הדירקטורים אודות כושר הפירעון של החברה וזאת לאחר בדיקה יסודית של מצבה העסקי של החברה המעידה כי החברה תוכל לעמוד בתשלום חובותיה במלואם בתוך 12 חודשים מתחילת הליך הפירוק.
  • כינוס אסיפה – החברה תכנס אסיפה כללית בה תתקבל החלטה על פירוק מרצון של החברה ומינוי של מפרק וזאת בתוך 3 חודשים לכל היותר מיום הגשת תצהיר כושר הפירעון לידי רשם החברות.
  • פרסום החלטות האסיפה ברשומות – החברה תפרסם את החלטותיה בנוגע לפירוק מרצון ומינוי מפרק ברשומות וזאת עד 7 ימים ממועד קבלת ההחלטה. בתוך 21 יום מפרסום ההחלטות ברשומות, הנושים נדרשים להגיש למפרק תביעות העומדות כנגד החברה במידה וקיימות. את ההחלטות שהתקבלו באסיפה כללית וההודעה על מינוי המפרק, יש לשלוח לרשם בתוך 21 יום ממועד כינוס האסיפה. עם קבלת ההודעה אצל רשם החברות, ישונה הסטטוס של החברה מפעילה לחברה בפירוק מרצון.
  • כינוס נכסים וסילוק חובות – המפרק ייחל בעבודת כינוס נכסי החברה וסילוק החובות העומדים כנגדה וזאת בטרם היא נסגרת ומחוסלת לחלוטין. עם סיום פעולות המפרק, עליו להגיש דו”ח פירוק המציין כי לחברה לא נותרו נכסים, חובות או התחייבויות כלשהן. על החברה לשלוח לרשם החברות את דו”ח המפרק, אישור הדו”ח על ידי האסיפה כללית, העתק פרסום ברשומות על החלטת הפירוק ומינוי מפרק ומסמכים לצורך קבלת פטור מתשלום האגרה השנתית.
  • קבלת הודעה מרשם החברות לגבי חיסול החברה.

שירותים משפטיים מקוונים בליווי מומחים

חברת jupiter הוקמה על ידי עורך דין אור אלישיב במטרה לספק ולהנגיש שירותים משפטיים באמצעות רשת האינטרנט עבור יחידים, עצמאים, עסקים וחברות. העידן המודרני והדיגיטלי מספק עבורנו אפשרויות נוחות ומתקדמות למתן וקבלת מגוון רחב של שירותים משפטיים בלחיצת כפתור פשוטה, במהירות ובנוחות. חברת jupiter מסייעת ללקוחותיה בהסרת חסמים בירוקרטיים, תוך ייעול וקיצור הליכים וזאת בעזרת מערכת שירותים משפטיים מקוונת ונוחה לשימוש. יתרונות המעבר למערכות אוטומטיות בתחום השירותים המשפטיים הינם רבים ומאפשרים עבודה עסקית חלקה ונוחה החוסכת זמן, כסף ולא מעט כאבי ראש.

מענה משפטי מקצועי למגוון צרכים וסוגיות – אנו כאן לשירותכם!

צוות עורכי הדין של jupiter עומדים לשירותכם ולרשותכם באופן אישי וישמחו לספק לכם מענה מקצועי לכל שאלה, בקשה ופנייה. באתר החברה, תוכלו לבצע הליכים מגוונים ורבים בתחום העסקי והמשפטי הכוללים: הקמת חברה באופן מקוון, פירוק מרצון של חברה בהליך מהיר, קבלת מענה לשאלות הנוגעות להיבטים משפטיים ועסקיים שונים ועוד.