הסכם מייסדים הינו מסמך משפטי המגדיר את הזכויות והחובות של מייסדי מיזם – סטרטאפ. כל רעיון שהופך למיזם עשוי להביא לאורך פיתוחו ומימושו לחיכוכים העלולים להוביל לעיכובים אותם ניתן למנוע בעזרת תכנון אסטרטגי נכון והכנסת סעיפי מפתח בהסכם מייסדים.

הליך הקמת סטרטאפ – שילוב בין רעיון מוצלח וניהול נכון

תחום היזמות כולל רעיונות מופלאים וחדשניים, המצאות וטכנולוגיות מתקדמות המחוללים מהפכה בחיים של כולנו. תעשיית ההייטק מבוססת על רעיונות מקוריים ומהפכניים שהטובים שבהם הופכים למיזמים איכותיים ומוצלחים. לצד רעיון מוצלח, חשוב להקים את המיזם בצורה נכונה ואחת הדרכים לכך היא חתימה על הסכם מייסדים שנועד להגן על האינטרסים של מייסדי החברה ולעגן אותם בהסכם מסודר ומפורט. ההסכם הינו מסמך משפטי המתייחס לזכויות וחובות המייסדים ביחס למיזם וזאת עוד בטרם הוא החל את דרכו. מהלך החיים של מיזם עלול לכלול עיכובים וקשיים רבים עוד בטרם שלב גיוס ההון ממשקיעים ולשם כך נועד הסכם מייסדים המסדיר את כל ההיבטים הרלוונטיים לגבי תהליך הקמת מיזם.

1. המחאת זכויות קניין רוחני – נכסי קניין רוחני מהווים לעתים את לבה של החברה. כל החלטה לגבי השקעה בחברה על ידי משקיע פוטנציאלי, כוללת בירור והתייחסות למעמד זכויות קניין רוחני הכוללות את סוגיית השייכות וזכות הבעלים לגבי פיתוחים טכנולוגיים. במקרים רבים, בשלב הפיתוח של מייסדים, לא מבוצעת המחאת זכויות קניין רוחני באופן נאות ומספק והתוצאה הינה עיכובים מיותרים וצורך בעדכון מסמכי העסקה. המחאת זכויות הקניין הרוחני נועדה למנוע מצב בו לאחד המייסדים קיים כוח אל מול האחרים או מול החברה. עיגון הזכויות מספק לחברה אפשרות לעשות שימוש חופשי בנכסי הקניין הרוחני שלה, גם במצב בו פורץ סכסוך בין המייסדים או כאשר אחד מהם מחליט לעזוב.

2. הבשלה הפוכה – תכליתו של מנגנון הבשלה הינה חיזוק הקשר בין המייסדים לחברה במטרה להבטיח כי אלה יתמידו בפעולה למען קידומה. המנגנון מוסדר בהסכם מייסדים ונועד לעגן את פעילות המייסדים לפיתוח החברה. מנגנון הבשלה הפוכה מספק אפשרות לחברה או לבעלי המניות בה לרכוש מניות מהמייסדים בחזרה.

3. תקופת הבשלה – קביעת פרק הזמן הראשוני שבו על המייסדים להיות פעילים בטרם הם יהיו בעלי זכאות לקבל מניות בחברה.

4. סודיות – הטלת חובה על המייסדים לשמור מידע רגיש וסודי של החברה בין אם מדובר במידע ישיר או עקיף. הסעיף נועד למנוע מצב של חשיפת מידע סודי פנימי של החברה לגורם צד שלישי.

5. אי תחרות – סעיף המנוסח בצורה יסודית ובאופן מקיף וכולל את כל ההוראות הנדרשות והרלוונטיות לגבי איסור החל על המייסדים לעסוק בתחום עיסוק דומה, משיק או זהה לתחום העיסוק של החברה. בנוסף, חל איסור לפנות ללקוחות החברה למשך פרק זמן סביר ומוסכם.

6. איזון ראוי בין המייסדים לבין החברה – סעיף המתייחס ומגדיר את היחסים בין המייסדים לחברה לשמירה על איזון ראוי. על החברה להיות ספציפית ומצומצמת מצד אחד וזאת על מנת למנוע פגיעה בלתי מידתית במייסד במקרה של עזיבה, ומצד שני על החברה להיות רחבה דיה במטרה להגן על האינטרסים הלגיטימיים שלה.

7. גמישות – הסכם מייסדים כולל מנגנון המספק גמישות בנוגע לעריכת שינויים בהסכם עצמו. סעיף זה נועד למצבים כגון כניסה של משקיע חדש המבקש החלת שינויים בהסכם המקורי. החלת שינויים בהסכם מייסדים מחייבת הסכמה של כל הצדדים החתומים עליו, אולם סעיף הגמישות מאפשר להוציא לפועל שינויים שונים בהסכם גם במקרים בהם לא ניתן לקבל את הסכמת כל החתומים עליו.

8. מנגנון זכות סירוב ראשונה – קובע כי במקרה בו אחד מהצדדים בהסכם מעוניין להעביר את מניותיו לגורם צד שלישי, הרי שעליו להציע תחילה את מניותיו לבעלי המניות האחרים בחברה וזאת במחיר זהה ובאותם התנאים שהוצעו לצד ג’.

9. הצטרפות למכירה – בכל מקרה בו מקבל אחד מבעלי המניות בחברה הצעת קנייה, בעלי המניות האחרים זכאים להצטרף למכירה.

10. זכות מצרנות – במידה ובשלב גיוס ההון מונפקות מניות חדשות עבור גורם צד שלישי, רשאים המייסדים לקחת חלק בסבב גיוס הון זה וזאת על מנת לשמר את יחס האחזקות שלהם בחברה.

גם חכמים ובעלי רעיונות מבריקים ופורצי דרך, אינם יכולים לצפות את העתיד ומצבים בלתי צפויים שונים עלולים להתרחש לאורך הדרך. הסכם מייסדים הכולל פירוט זכויות וחובות המייסדים בצורה ברורה יבטיח התנהלות תקינה גם במצבים לא שגרתיים והמשך פעילות החברה וקידום המיזם גם נוכח התמודדות עם קשיים ושינויים.

שירותים משפטיים מקצועיים אונליין – ללא המתנה ובירוקרטיה מתישה

חברת jupiter מתמחה במתן שירותים משפטיים אונליין וייעוץ משפטי מקצועי מידי מומחים. בעזרת מערכת אוטומטית, חכמה וידידותית תוכלו לבצע באתר החברה מגוון רחב של הליכים ופעולות אונליין במהירות ונוחות שיחסכו לכם המתנה ארוכה בהליכים בירוקרטיים מתישים, עלויות מיותרות ולא מעט כאבי ראש.