צו קיום צוואה נועד להוציא לפועל את הבקשות והמשאלות האחרונות של מנוח כפי שפורטו ונכתבו בטרם הלך לעולמו ולחלק את רכושו כפי שבחר לעשות ולפי ראות עיניו. עריכת צוואה קובעת מיהם היורשים ומהו חלקם בירושה. בשעה שנפטר אדם והשאיר אחריו צוואה, על מנת לחלק את עזבונו ליורשים, החוק קובע כי יש צורך לקבל צו קיום צוואה המהווה אישור לגבי תקפה המשפטי ותקינותה של הצוואה.

הגשת הבקשה בהליך מקוון ומזורז

הגשת בקשה לצו קיום צוואה הינה הליך משפטי המחייב ליווי בידי עורך דין מומחה בתחום דיני צוואות וירושות. שירות חדש ומתקדם, מאפשר להגיש בקשה לצו קיום צוואה גם באופן מקוון וזאת בהליך מזורז ומהיר החוסך זמן ומייעל הליכים בירוקרטיים העלולים להיות סבוכים ומתישים. האפשרות לביצוע ההליך באופן מקוון מספקת מענה מקצועי ויעיל החוסך דאגות מיותרות ולא מעט כאבי ראש.

מתן צו קיום צוואה – כל מה שחשוב לדעת

קבלת צו קיום צוואה מאפשרת להוציא לפועל את הבקשות האחרונות של המנוח. הצו ניתן לאחר הגשת הבקשה בליווי מסמכים לרשם לענייני ירושה או לבית דין רבני. הגשת הבקשה כוללת צירוף טופס בקשה שמולא באופן תקין, חתום ומאומת על ידי עו”ד, תעודת פטירה – מקור או העתק נאמן למקור וכן אישור תשלום אגרה. אם עד היום היה צורך להגיש את הבקשה באופן פיזי במשרדי הרשם לענייני ירושה, הרי שכיום ניתן לעשות זאת באופן מקוון באמצעות מערכת אוטומטית ויעילה המקצרת את ההליך באופן משמעותי והופכת אותו לפשוט וידידותי יותר. את הליך הגשת הבקשה, מומלץ לבצע בסיוע, ייעוץ וליווי של עורך דין המתמחה בתחום ובכל מקרה בו מוגשת הבקשה לצו קיום צוואה באמצעות עו”ד, הרי שחלה חובה לבצע את ההליך באופן מקוון. נוסף על כך, הגשת בקשה באופן זה מזכה את מגישי הבקשה בהנחה משמעותית בגובה אגרת הטיפול בבקשה.

שיפור השירות לציבור

כחלק מתהליכי שיפור השירות לציבור בהיבטים והליכים משפטיים שונים ומגוונים, ניתן כיום לעשות שימוש בטפסים מקוונים להגשת בקשה לצו קיום צוואה באופן מקוון. השירות כולל שימוש במערכת ידידותית ומשודרגת המספקת נוחות רבה לביצוע ההליך באופן מזורז, מקוצר, יעיל ופשוט. מילוי הבקשה באופן מקוון מאפשר מילוי והגשת הטפסים ללא צורך בהתקנה של תוכנות ייעודיות כגון סרגל טפסים, והמערכת נתמכת על ידי הדפדפנים המקובלים והנפוצים. הגשת בקשה לצו קיום צוואה באופן מקוון מספקת גישה רחבה לשירותים המשפטיים הנדרשים לשם ביצוע ההליך וכוללת מגוון שיפורים בהם:

 • חלונות הדרכה וקבלת התראות לגבי אופן מילוי טופס הבקשה.
 • אפשרות לתשלום אגרת הטיפול בבקשה באמצעות שרת תשלומים בצירוף של אסמכתת תשלום בשלב מילוי הטופס המקוון.
 • הגשת בקשה מקוונת גם עבור הזכאים לפטור מאגרה וזאת בהתאם לתקנות הירושה.
 • הגשת הבקשה גם עבור מנוח שלא החזיק בתעודת זהות ישראלית או בדרכון זר.
 • מעבר קל ונוח בין חלקי הטופס ומילוי הפרטים בלחיצת כפתור פשוטה.
 • מגוון שדרוגים ושיפורים המספקים נוחות למגיש הבקשה באופן מקוון.

מימוש הצוואה

בקשה לצו לקיום צוואה נועדה לאפשר מימוש צוואה, צעד זה ננקט ברוב המקרים על ידי היורשים במטרה לבצע את הוראות הצוואה עם קבלת צו לקיומה. בקשה לצו קיום צוואה יכולה להיות מוגשת גם על ידי גורמים אחרים שיש להם עניין בדבר, דוגמת נושים של המנוח. הצו נועד למימוש נכסיו של המצווה וזאת בהתאם להוראות הכתובות בצוואה. את הבקשה, ניתן כאמור להגיש גם באופן מקוון וזאת בתנאי שבידי מגיש הבקשה מצוי עותק מקורי של מסמך הצוואה.

מהלכים אופרטיביים למימוש זכויות יורשים

עם קבלת צו לקיום צוואה, רשאי מגיש בקשה לפעול על מנת לממש את הצוואה וזאת מול הגורמים השונים המחזיקים בזכויות של המנוח. היורשים רשאים לפנות לבנקים ולהעביר הוראה למשיכת כספים מחשבונות המנוח או להעבירם לחשבונות של היורשים. באופן דומה, יכולים היורשים להגיש בקשה לרשם המקרקעין להעברת רישום זכויות הנפטר בדירת מגוריו על שמם וזאת כמובן על פי האמור בצוואה. כל ההליכים האופרטיביים הללו ואחרים מחייבים קבלת צו לקיום צוואה מקורי והצגתו בפני המחזיקים. צו קיום צוואה הינו מסמך בעל תוקף משפטי וכמוהו כפסק דין, כך שהוא אינו מתיישן וניתן לפעול מכוחו בכל זמן במטרה לטעון לגבי זכויות בנכסים של המנוח ולממשן.

ביצוע ההליך באמצעות מערכת ממוחשבת וחכמה

הגשת בקשה לצו קיום צוואה באופן מקוון נועדה לצורך מימוש הנכסים של אדם שנפטר. באמצעות המערכת הממוחשבת, האוטומטית והחדשנית של חברת jupiter, תוכלו לבצע את ההליך באופן הנוח, המהיר והיעיל ביותר וזאת במטרה לחסוך מכם התעסקות ממושכת בהליך בירוקרטי העלול להיות ממושך ומתיש. את הבקשה ניתן להגיש אונליין ובכך לחסוך גם עלויות מיותרות וזמן יקר. כל ההליך מתבצע בליווי צמוד של עורך דין בכיר ומומחה בתחום דיני צוואות וירושות הבקיא בכל הסעיפים הרלוונטיים לביצוע ההליך ומספק טיפול במסמכים הדרושים, ביצוע אימות חתימה והגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה. על מנת להתחיל בהליך המקוון והקצר נדרשת חתימה מאומתת של יורש אחד בלבד ואין צורך במעורבות כל היורשים על מנת להתחיל בהליך הבקשה.

אישור הצוואה ומתן תוקף משפטי

המערכת המקוונת מאפשרת לסיים את הליך הגשת בקשה לצו קיום צוואה באופן מקוון בתוך כמה דקות בלבד וזאת תוך קבלת ייעוץ משפטי מעורך דין מומחה בתחום. הליווי המקצועי יחסוך מכם המתנה ארוכה וימנע עיכובים או סירובים בקבלת הצו. צו קיום צוואה מאשר את נוסח הצוואה ומעניק לה תוקף משפטי של פסק דין. ללא קבלת הצו, לא ניתן לבצע פעולות של חלוקת הרכוש והנכסים. עם הגשת הבקשה, מתפרסמת הודעה מתאימה ברשומות וכן בעיתונות וזאת על מנת לאתר יורשים נוספים העשויים להגיש התנגדויות. במידה והצוואה הופקדה בידי הרשם לענייני ירושה, הרי שניתן למצוא רישום רלוונטי ובמצב זה ישנה וודאות כי הצוואה אותנטית, תקינה וחוקית.

מסמכים נדרשים ואימות בידי עורך דין

צו קיום צוואה הינו סופי ולכן ישנה חשיבות לביצוע הליך הגשת הבקשה באופן נכון ומסודר על מנת למנוע עיכובים. לבקשה יש לצרף מסמכים רלוונטיים המשמשים כאסמכתא בעת קיום הדיונים בבקשה לקבלת הצו והינם בעלי חשיבות רבה במקרים בהם ישנם מתנגדים או טוענים נוספים לזכויות בירושה. הבקשה המקוונת מועברת לרשם לענייני ירושה וזאת בצירוף של תעודת פטירה, שובר תשלום אגרה וטופס בקשה הכולל את כל הפרטים ואת חתימת המבקשים. לאחר הגשת הבקשה, מתבצע אימות שלה על ידי עורך דין נוטריון, שופט או דיין.

החשיבות בקבלת צו קיום לצוואה

נוהל הגשת בקשה לצו קיום צוואה הינו בעל חשיבות רבה במיוחד במקרים בהם צפויים קשיים משפטיים או אחרים במימוש הוראות הצוואה וכן במצב בו היקף הירושה אינו ידוע. על מנת להבטיח טיפול יעיל בבקשה ובמטרה למנוע קשיים במתן הצו, מומלץ להגיש את הבקשה בסיוע של גורמים משפטיים המספקים ליווי וייעוץ בכל שלבי ההליך. מדינת ישראל מאפשרת הגשת בקשה מקוונת בצירוף מסמכים נחוצים וזאת במטרה להקל על מגישי הבקשה.

המצבים והשלבים בהגשת בקשה לקיום צוואה באופן מקוון:

 • במידה והשאיר המנוח צוואה מפורשת באחת הדרכים המותרות על פי החוק, הרי שיש להגיש את הבקשה ליחידת הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים וזאת באמצעות טופס בקשה מקוון לצו קיום צוואה.
 • במידה והאדם לא השאיר צוואה, הרי שיש להגיש בקשה לקבלת צו לקיום צוואה.
 • על מגיש הבקשה לשלם שתי אגרות טיפול בבקשה.
 • לאחר הגשת הבקשה במערכת האוטומטית, היא תפורסם כחוק ברשומות ובעיתונות על מנת להביא לידיעתם של יורשים נוספים, במידה וקיימים, וכן לשם מתן אפשרות להגשת השגות.
 • הטיפול בעניין מועבר לבא כוחו של היועץ המשפטי וזאת באמצעות מערך רשם הירושות.
 • אישור תקינות הצוואה וקבלת צו קיום צוואה או לחילופין דחיית הבקשה ופתיחה בהליכי ערעור משפטיים.

דגשים נוספים

הגשת בקשה לצו קיום צוואה באופן מקוון נועדה לקצר הליכים ובכל מקרה בו בידכם הצוואה המקורית, או שהתקבלה בבית משפט לענייני משפחה החלטה המוכיחה את קיום הצוואה, הרי שמומלץ לפנות למסלול המקוון. שלבי ההליך הינם פשוטים ומהירים ולפניכם כמה דגשים שייקלו על המלאכה:

 • בדקו מהו מחוז מגוריו הרשמי של המנוח, הבקשה תועבר לרשם המחוז.
 • וודאו כי בידכם עותק סרוק באיכות טובה של המסמכים הללו: תעודת פטירה, העתק הצוואה המקורית או אישור הפקדתה בידי רשם הירושות, העתק ההודעה לזוכים בירושה, ייפוי כוח להגשת הבקשה המקוונת המאומת בידי עורך דין.
 • מילוי טופס הבקשה על כל פרטיו.
 • תשלום אגרות באופן מקוון, באמצעות שרת התשלומים או בבנק הדואר ושליחת אישור התשלום.
 • קבלת אישור באימייל על פתיחת תיק בהתאם לבקשתכם.

אנו כאן לשירותכם!

חברת jupiter מתמחה במתן שירותים ופתרונות משפטיים מקוונים ובכך חוסכת עבורכם זמן יקר, עלויות מיותרות ולא מעט כאבי ראש. ההליך המקוון הינו פשוט, ידידותי ומהיר וכולל ליווי צמוד בידי צוות המשפטנים המוביל של המשרד.